תמיכה בדפדפן אינטרנט
אתה מנסה להפעיל את ESET Online Scanner עם דפדפן אחר מ Internet Explorer.

אנא אשר התקנה של הרכיב ESET Smart Installer- אשר יאפשר התקנה של ESET Online Scanner בחלון חדש.
בסיום הסריקה, תהיה אפשרות להסיר את ESET Online Scanner ואת כל הרכיבי המותקנים.

להתקנת הרכיב ESET Smart Installer לחץ על הקישור הבא: לאחר ההתקנה, השירות ESET Online Scanner יפתח בחלון חדש.
we protect your digital worlds
we protect your digital worlds